PROFISC

PROSFISC

 

ProFisc është një program I çertifikuar per fiskalizimin dhe e-faturen.

Nëpermjet ProFisc mund te behet lidhje online me tatimet per faturat ne mberritje si dhe i autofaturave. Profisc eshte nje program I hapur per tu lidhur me sisteme te tjera ERP. Lidhje online me tatimet per faturat ne mberritje si dhe i autofaturave. ProFisc, mundëson kohë të shpejtë zbatimi si dhe pagese për faturë. Lidhja me sistem realizohet pa kosto instalimi apo nevoje per blerje te paisjeve te reja.

 

  • Sistem i Hapur për të mundësuar lidhjen e shpejtë dhe me kosto minimale më cdo sistem te brendshem
  • Mundesi të ndryshme të integrimit FTP, SOAP, REST DB LINK
  • Fatura elektronike të shitjeve online
  • Sistem në cloud Microsoft Azure, #1 në nivel boteror dhe ofron Siguri Qendrueshme të sistemit si dhe Siguri të të dhënave.

Sa kushton programi per qellime fiskalizimi? 

Kliko ketu