PRODREAM-KURSE

RREGJISTRONI REZERVIMET NE HOTELIN TUAJ

Nepermjet programit kompjuterik ProDream, mund te rregjistroni rezervimet ne hotelin tuaj. Programi eshte i integruar me Booking, Expedia.  Rezervimet ne Bookin pasqyrohen ne ProDream dhe anasjelltas. Pra kur klienti vjen ne hotel dhe ju e rregjistroni ne program, atehere kjo do te pasqyrohet automatikisht ne Booking.

 

 

ProDream

Software i Hotelit Tuaj


 

ProDream kryen detyrat e përditshme, të tilla si: pranimi i rezervimeve, identifikimi anulimeve, krijimi & spostimi i dhomave, shtimi i çmimeve, krijimi i promocioneve, përcaktimi i roleve, printimi i faturës, etj.

Programi Prodream eshte i integruar me Alpha Web dhe  manaxhimi financiar i hotelit do te realizohet nepermjet Alpha Web Business.