TESTE

Ne zyre aplikohen dy lloje testesh:

1-Teste Pranimi

2-Teste Kursi

 

1-Teste Pranimi

Cdo individe ka te drejte te trajnohet, por ne momentin e pare ne zhvillojme nje diagnostikim te njohurive aktuale te secilit.

Nepermjet intervistimit dhe sipas rastit edhe zhvillimit te testit ne masim shkallen e veshtireise per procesin e trajnimit.

Ju do te mund te zhvilloni testet e derguara ne email tuaj, per tu pranuar per qellime trajnimi dhe per te gjykuar per zbritjen e cila do te aplikohet.

Procedura per kursantet te cilet do te trajnohen online ose ne zyre:

AKursantet  e rinj te cilet duhet qe paraprakisht:

1-Te plotesojne nje pyetesor fillestar (2-5min)

2-Te zhvillojne teste pranimi (30-60 min)

3- Ne momentin e pranimit per trajnim do te plotesojne Formularin e Trajnimit (5 min)

Cdo gje do te jete ne format online. Prej ketij momenti dhe ne vazhdim do te keni perkushtimin tone ne procesin e trajnimit.

 

B-Ne rastin e Ekonomisteve dhe Kontabilisteve do te kete vetem nje interviste fillestar e cila realizohet nepermjet telefonit ose ne zyre

 

2-Teste Kursi

Pergjate zhvillimit te kursit zhvillohen teste te ndryshme ne lidhje me njohurite te cilat ju do te merrni pergjate trajnimit. Objektivi i testeve eshte te memorizoni komandat me te rendesishme per kryerjen e veprimeve kryesore ne program. Nje model testi per:

Testet e cdo kursi do te jene aktive dhe do tju vendosen ne dispozicion pergjate trajnimit.