KURSE: POS

PROGRAM PER PIKAT E SHITJEVE.

Alpha Pos, eshte nje program i ri i dedikuar vetem per shitjet ne dyqane. Programi eshte online (funksionon nepermjet internetit) dhe eshte i integruar sipas rastit me ALPHA WEB ose me KASEN . Shitesit ne pikat tuaja te shitjes mund te perdorin Alpha POS.

Ai rregjistron shitjet me arke, ne mirebesim dhe karte krediti.

 

.

 

 

Alpha Pos perdoret i integruar me Alpha Web Start ose Alpha Web Business. Pra shitesit shesin dhe punojne me Alpha POS, ndersa organizimi dhe raportet shikohen ne Alpha Web.

 

 

Ne fund te turnit realizohet mbyllje kase per perdoruesin perkates.