PLAN BIZNESI- Oferte

25% Zbritje.

Kursi Ndërtim Plan Biznesi në klasa të vogla .

Në trajnim përfshihen këta element:

  • 1-Niveli i kursit. Moduli 1
  • 2-Koha e Trajnimit. Kursi përfshin një kohëzgjatje 6 javore.
  • 3-Oraret. Kursi zhvillohet 3 ore në javë.
  • 4-Vende. Klasa ka 2-3 vende.
  • 5-Rregjistrimi. Në sekretari online ose në whatsapp.
  • 6-Çmimi.  Kërkohet të keni njohuri paraprake për Microsoft Excel në nivel mesatar.