Përfundimi i supportit për Alpha Platinum dhe AlphaWeb Onsite

Supporti për produktet Alpha Platinum dhe AlphaWeb Onsite do të përfundojë në 31 Korrik 2020 dhe nuk do të ketë zgjatje të supportit apo azhurnime të mëtejshme të produkteve. Të gjitha aplikacionet Alpha Platinum dhe AlphaWeb Onsite do të vazhdojnë të funksionojnë. Sidoqoftë, ju mund të ekspozoheni ndaj rreziqeve potencialisht të dëmshme.

Lexo me shume…