Paketa 2RM Lab

Fiskalizoni Biznesin Tuaj me 2RM Lab, Certifikuar nga MINISTRIA E FINANCAVE

 

PAKETA 2RM Lab,

Shiko ketu

 

 • ELIF FISKALIZIM

 • ELIF FISKALIZIM + KONTABILITET

 • BURIME NJEREZORE

 • EFATURA

 • ELIF ENTERPRISE

  • 1.  ELIF KONTABILITET

  • 2. BURIME NJEREZORE

  • 3. PRODHIMI

Programi Elif Fiskalizim perfshin:

 • Regjistrim çertifikate, regjistrim paisje, deklarim arke, fiskalizim mandat arkëtimi dhe pagese, faturë e fiskalizuar, e fatura dhe raporte te limituara
 • Çelje klient, artikuj, arkë, furnitor, fatura blerje dhe shitje dhe raporte inventari
 • Programi është online dhe nuk punon pa internet
 • Të dhënat regjistrohen në server online Elif Cloud
 • Shërbimi i programit nuk përfshin shërbim teknik ndaj kompjuterit apo printerit
 • Programi është version desktop dhe punon min Windows 7 SP 1 dhe .Net 4.6.2
 • Sherbimi i programit mund te implemenotohet vetem ne dy ndermarrje
 • Çmimi nuk ndryshon për 3 vite