Oferte Trajnimi per Elif Enterprise

100% Zbritje

për Modulin e Deklarimeve.

Kurse me Webinar

(Nëse keni zgjedhur të trajnoheni për Elif Enterprise në Kurse të Dedikuar Online ose Kurse në Klasa të Vogla )


 

Nëse zgjidhni të zhvilloni Kursin për Elif Enterprise

kur rregjistrimet realizohen në datat

11 Janar- 11 Shkurt 2023

Ju perfitoni:

   një Zbritje për Kursin Elif Enterprise

si edhe Dhuratë

Trajnimin në Webinar për Modulin e Deklarimeve në E-Tax.

 


Rregjistrimet duhet te behen ne afatet e mesiperme, ndersa kursi mund te filloj kur te deshironi Ju

ne vitin 2023.