Ofertë trajnimi për Financa 5 Enterprise

 

Nëse zgjidhni të zhvilloni Kursin e Dedikuar

për Financa 5 Enterprise

kur rregjistrimet realizohen në datat

27 Shkurt- 30 Prill 2023

Ju perfitoni:

   15% Zbritje për Kursin Financa 5 Enterprise

si edhe

63% Zbritje

për Modulin e Deklarimeve dhe Fiskalizimit.

 

 


Rregjistrimet duhet te behen ne afatet e mesiperme, ndersa kursi mund te filloj kur te deshironi Ju

ne vitin 2023.

 

Zbritja ofrohet për kurset e dedikuar si edhe për ata në klasa të vogla për Financa 5 Enterprise.