MOBI-KURSE
Mobi është një aplikacion POS për bizneset e vogla, magazinat dhe shitjet në terren. Punon në celular/tablet Android dhe iOS. Programi integrohet me Alpha Web.

 

Programi eshte i integruar me Alpha Web Business dhe Alpha Web Start

Menaxhim i shpejtë i inventarit

  • 1-Mobi punon në celularin tënd, duke zëvendësuar të gjitha pajisjet hardware si kompjuteri, lexuesi i barkodeve, linjën fikse të internetit, etj.
  • 2-Pavarësisht llojit të biznesit, Mobi do të shpejtojë ditën tuaj të punës.
  • 3-Mund të shtoni artikuj të rinj me lehtësi, duke skanuar barkodin dhe plotësuar të dhënat.
  • 4-Keni disa mijëra artikuj? Në Mobi importohen menjëherë nga exceli/google sheet.

Menaxhim i shpejtë i shitjeve

  • Shitjet në Mobi regjistrohen shpejt duke skanuar barkodin e artikullit me kamerën e celularit tuaj ose duke kërkuar përshkrimin e artikullit.

Integrim me aplikacione të tjera

  • 1-Mobi punon në celularin tënd, duke zëvendësuar të gjitha pajisjet hardware si kompjuteri, lexuesi i barkodeve, linjën fikse të internetit, etj.
  • 2-Mobi sinkronizon të dhënat automatikisht me programin e kontabilitetit Alpha.
  • 3-Mobi do të dërgojë të dhënat automatikisht në sistemin e Fiskalizimit, sapo ky sistem të jetë live.