Microsoft Office

Kurse te Dedikuar,-1 individe

Kurse te Pavarur , 2-4 individe

Kurse ne Klasa te Medha, 5-10 individe

 

 

Kurset dhe programet perkatese te cilat ofrohen jane:

 

Microsoft Word. Kursi ofrohet vetem ne zyre.

 • Nivel fillestar
 • Nivel  mestar
 • Nivel i avancuar

Lexo me shume

Microsoft Excel. Kurset ofrohen online si edhe ne zyre

 • Nivel fillestar
 • Nivel  mestar
 • Nivel i avancuar

Lexo me shume

 

Microsoft PowerPoint. Kurset ofrohen online si edhe ne zyre

 • Nivel fillestar
 • Nivel  mestar
 • Nivel i avancuar

Lexo me shume

Microsoft Access. Kursi ofrohet vetem ne zyre.

 • Nivel fillestar
 • Nivel  mestar
 • Nivel i avancuar

Lexo me shume

Microsoft Outlook. Kursi ofrohet vetem ne zyre.

 • Nivel fillestar
 • Nivel  mestar
 • Nivel i avancuar

Lexo me shume

Microsoft  Publisher. Kursi ofrohet vetem ne zyre.

 • Nivel fillestar
 • Nivel  mestar
 • Nivel i avancuar

Lexo me shume

One Note. Kursi ofrohet vetem ne zyre.

 • Nivel fillestar
 • Nivel  mestar
 • Nivel i avancuar

Lexo me shume

Microsoft Project. Kursi ofrohet vetem ne zyre.

 • Nivel fillestar
 • Nivel  mestar
 • Nivel i avancuar

Lexo me shume