MICROSOFT OFFICE-KURSE

Paketa permban njohuri te domosdoshme per te gjithe perdoruesit e programeve kompjuterike financiare. Raportet e softwareve financiar shkarkohen ne formate te ndryshme dhe ju nenshtrohen perpunimeve te tjera. Ne kete menyre mundesohet nje performance e larte ne aktivitetin tuaj .

 • 1-Kurse te Dedikuar:                                      1 individe & 1 pedagoge, ne kohe reale dhe orare fleksibel
 • 2-Kurse ne Klasa te Vogla:                      2-4 individe & 1 pedagoge, ne kohe reale dhe orare fleksibel
 • 3-Kurse ne Klasa te Medha :                  5-10 individe& 1 pedagoge, ne  kohe reale dhe orare standart

 

Kurset dhe programet perkatese te cilat ofrohen jane:

Microsoft Word. Kursi ofrohet vetem ne zyre.

 • Nivel fillestar
 • Nivel  mestar
 • Nivel i avancuar

Lexo me shume

Microsoft Excel. Kurset ofrohen online si edhe ne zyre

 

Microsoft PowerPoint. Kurset ofrohen online si edhe ne zyre

 • Nivel fillestar
 • Nivel  mestar
 • Nivel i avancuar

Lexo me shume

Microsoft Access. Kursi ofrohet vetem ne zyre.

 • Nivel fillestar
 • Nivel  mestar
 • Nivel i avancuar

Lexo me shume

Microsoft Outlook. Kursi ofrohet vetem ne zyre.

 • Nivel fillestar
 • Nivel  mestar
 • Nivel i avancuar

Lexo me shume

Microsoft  Publisher. Kursi ofrohet vetem ne zyre.

 • Nivel fillestar
 • Nivel  mestar
 • Nivel i avancuar

Lexo me shume

One Note.Kurset ofrohen online si edhe ne zyre

 • Nivel fillestar
 • Nivel  mestar
 • Nivel i avancuar

Lexo me shume

Microsoft Project. Kurset ofrohen online si edhe ne zyre

 • Nivel fillestar
 • Nivel  mestar
 • Nivel i avancuar

Lexo me shume