LLOJET E KURSEVE

Trajnimet qe ofrohen ne qender jane te disa formave: kurse te dedikuar, kurse ne klasa te vogla, kurse ne klasa te medha dhe ne webinar.

Kurset te cilat ofrohen prej qendres jane:

 • I-Kurse te dedikuar.

Ne kurset e dedikuar, cdo te individe do te jete perballe nje pedagogu dhe do te trajnohet ne kohe reale. Kompjuterat lidhen remote me Teamviewer ose Anydesk,ndersa komunikimi me ze realizohet me skype ose telefon. Kursantet do te ruajne ne format foto cdo gje pergjate procesit te trajnimit si edhe do te shtojne shenime te ndryshme mbi materialin. Udhezimet per kete .per ushtrimin final dhe per perdorimin e testeve ju jepen ne momentin e fillimit te trajnimit.

KURSE TE DEDIKUAR

Karakteristikat e Kurseve te Dedikuar:

 1. Perberja e klases:       1 individe,
 2. Fillimi:                          Me rregjistrim paraprake,
 3. Rregjistrimi:                Kliko ketu,
 4. Lloji i kursit:                 Ne zyre dhe online
 5. Orare:                             Rakordohet cdo jave
 6. Kursi i radhes:              Ne cdo moment,
 7. Programet e kurseve:  Alpha Web, Financa 5, ProDream, POS, Excel i Avancuar, Excel per Ekonomistet,Excel per Bankieret,
 8. Procedura:                     Instruktori punon ne kohe reale me kursantet. Pyetjet, testet dhe materialet e tjera do te mund te merren ne klasen online.
 • II-Klasa te vogla (2-4 individe)

Individet krijojne grupe dhe mund te perfitojne trajnimin pavaresisht vendodhjes se tyre. Grupi ka lidhje online ne kohe reale me nje pedagoge, ne oraret perkatese.

KLASA TE VOGLA

Karakteristikat e Klasave te Vogla:

 1. Perberja e klases:        2-4 individe,
 2. Fillimi:                           Me rregjistrim paraprake,
 3. Rregjistrimi:                  Kliko ketu,
 4. Lloji i kursit:                  Ne zyre dhe online
 5. Orare:                             Fleksibel,rakordohet cdo jave
 6. Programet e kurseve:    Alpha Web, Financa 5,  Excel per Ekonomistet,Excel per Bankieret
 7. Procedura:                       Instruktori punon ne kohe reale me kursantet. Pyetjet, testet dhe materialet e tjera do te mund te merren ne klasen online.

 

 • III-Klasa te medha (5-10 individe)

Individet te cilet deshirojne cmime me te lira, krijojne grupe ose rregjistrohen  dhe mund te perfitojne trajnimin pavaresisht vendodhjes se tyre. Grupi ka lidhje online ne kohe reale me nje pedagoge, ne oraret perkatese.

KLASA TE MEDHA

Kurset te cilat zhvillohen ne klasa te medha synojne qe kursanti te mesoje ne orare fikse dhe te perfitoje nga tarifa me te ulta.

Karakteristikat e Klasave te Medha:

 1. Perberja e klases:          5-10 individe
 2. Fillimi:                            Me rregjistrim paraprake
 3. Rregjistrimi:                  Kliko ketu
 4. Lloji i kursit:                  Vetem online
 5. Orare:                              Fikse & te Programuara
 6. Programet e kurseve:   Alpha Web, Financa 5
 7. Procedura:                     Instruktori  ju shpjegon ne kohe reale kursanteve, ju jep detyra. Ata punojne dhe ushtrohen ne menyre te pavarur
 • IV-Kurse ne Webinar

Individet te cilet do te jene pjese e klasave te medha, do te mesojne ne menyre te pavarur. Pedagogu ju pergatit materialet ne forme video dhe i hedh ne klasen online. Njekohesisht ne klasen online do te hidhen edhe teste dhe materiale te tjera. Ne ndermarrjen qe ju vendoset ne dispozicion cdo individe ushtrohet ne menyre te pavarur. Ne klasat e medha nuk keni lidhje ne kohe reale me pedagogun, por vetem nepermjet klases online. Ne fund te trajnimit edhe ketu ka ushtrim permbledhes dhe testim.

Klasa virtuale do te jete aktive edhe 3 muaj pasi ka perfunduar kursi perkates. Ne kete menyre cdo individe do te kete mundesi te shkarkoje materialet perkatese.