KUSHTET E TRAJNIMEVE DHE SHERBIMEVE

Kontrata e trajnimit (ose sherbimit) ndermjetesohet midis perfaqesuesit te qendres “Trajnimi Im” dhe Kursantit (ose marresit te sherbimit) i cili ne rastin konkret jeni Ju.

Trajnimi (ose sherbimi) eshte nje proces delikat i cili kerkon nje komunikim cilesor dhe bashkepunimi te paleve ku secila duhet te luaj shume mire rolin e saj.

Per kete qellim individet te cilet do te trajnohen, duhet qe paraprakisht te lexojne dhe te jene dakort me kushtet e trajnimit ku tregohen te drejtat dhe detyrimet e paleve ne kete proces.

A-Kushtet e parashtuara per qellime trajnimi  jane si me poshte:

Kliko ketu

Per kete qellim individeve, bizneseve, institucioneve te cilave do tju ofrohet sherbim (online), duhet qe paraprakisht te lexojne dhe te jene dakort me kushtet ku tregohen te drejtat dhe detyrimet e paleve ne kete proces..

B-Kushtet e parashtuara per qellime  sherbimesh dhe konsulence jane si me poshte:

Kliko ketu