STARTUP

Kurset ofrohen per individet qe jane ne fillimet e tyre dhe sipermarresit e rinj te cilet jane duke u foksuar ne fushen e biznesit duke i ndihmuar ne rrugetimin e tyre. Kurset ofrohen online ne disa forma: te dedikuar, ne klasa si edhe ne webinar. Ne kerkojme tju ndihmojme ne rrugen te cilen jeni duke nisur dhe te rrisim probabilitetin e suksesit ne sipermarrjen tuaj te re.

 

I-PLANET E BIZNESIT

Planet e Biznesit jane shume te rendesishme si per bizneset e reja per te cilat parashikojne rrugetimin e tyre  edhe per bizneset ekzistuese. Krijimi i planeve te biznesit ju jep mundesi mendoni seriozisht per te ardhmen e biznesit si edhe per shume detaje si produktet, shitjet, strategjite, stafet e nevojshme etj qe do t’ju cojne drejt suksesit. Ne fund te vitit te pare per te cilin keni ndertuar nje plan biznesi do te mund te krahasoni planin me planifikimin. Kjo ka vlera si per saktesin e parashikimit si edhe per te matur diferencat  dhe gjetur shkaqet e ndryshimit. Metodologjia e ndjekur do te permiresoj strategjite dhe do te shtoj mundesite per sukses te biznesit. Ne trajnimet online per ndertimin e planit te biznesit do te perdoret Microsoft Excel.

Lexoni me shume…

 

II-SIPERMARRESIT E RINJ

Trajnimi per Sipermarresit e rinj perbehet prej moduleve te parashikimit te stafit dhe impakti mbi parashikimin financiar te aktivitetit si edhe ndertimit te detajuar te plan biznesit .

  • 1-Ne modulin e pare synohet te planfikohet  stafi per te realizuar parashikimin financiar nepermjet performances se deshiruar.
  • 2-Ne modulin e dyte zhvillohet nje plan me i detajuar i biznesit duke mbajtur ne konsiderta planifikimin e HR, investimet e ndryshme dhe automatizimin e biznesit.

Lexoni me shume…

 

III-BUSINESS PLAN PRO – KURSE

Business Plan Pro është softuer i krijuar për të ndihmuar sipërmarrësit të krijojnë planet e tyre të biznesit dhe marketingut. Softueri përmban elementë që ndihmojnë pronarët e bizneseve të kryejnë kërkime në industri, të rishikojnë tendencat e tregut dhe të zhvillojnë strategji për të përmbushur objektivat e kompanisë. Business Plan Pro është ideal për bizneset e reja që kanë nevojë për një udhëzues për të ndihmuar në funksionimin e suksesshëm të biznesit të tyre, ose biznes të themeluar që dëshiron të formulojë një plan që do ta çojë kompaninë e tyre në nivelin tjetër.

 

IV- BANKA ONLINE – KURSE

Ne kete epoke dixhitale rekomandojme te perfitoni nga avantazhet e perdorimit te teknollogjise. Ju mund te shmangni qendrimin ne radhe perpara bankes suaj, duke mos harxhuar kohe per te shkuar dhe ardhur nga banka, per te mos kryer transaksione atje dhe per te mos paguar komisione ne banke. Ne nuk perfaqesojme asnje banke, por rekomandojme te perdorni elementet dixhital te bankes me te cilen ju punoni aktualisht brenda kushteve te sigurise te rekomanduar nga banka juaj.

Lexo me shume

 

 

V-DIVA – DEKLARATA INDIVIDUALE VJETORE E TE ARDHURAVE

Individet nevojitet te kene njohuri per DIVA, Deklarata Invidividuale Vjetore e te Ardhurave. Si individe ata jane te detyruar per plotesimin e saj per rastet kur e kerkon ligji. Njekohesisht ne te gjitha rastet kur ata nisin nje sipermarrje ose e kane nisur ate nevojitet detyrimisht te njohin DIVA dhe te respektojne elementet ligjor te cilet prekin direkt ose indirekt ata si individe.

Lexo me shume

 

VI- PLAN MARKETING

Arsyet për krijimin e një plani marketingu dhe një plani biznesi janë shpesh të ngjashme, por jo identike. Më shpesh, pronarët e bizneseve i krijojnë të dyja për të siguruar financim. Bankat dhe investitorët shpesh kërkojnë plane biznesi dhe marketingu përpara se të pranojnë të huazojnë para ose të investojnë në kompani.Një plan marketingu është një pjesë e një plani biznesi. Kjo është mënyra më e lehtë për të kujtuar ndryshimin midis të dyjave

Lexo me shume

 

VII- SELFCARE

Bizneset e reja kane nevoje per konsulence, suport dhe trajnime per perdorimin e selfcare , ndaj ju ofrojme mundesin per te mesuar dhe perdorur me profesionalizem platformen. Njekohesisht edhe bizneset ekzistuese ne fazen e post implementimit te fiskalizimit kane nevoje per trajnime te stafeve te tyre per Selfcare.

Lexo me shume

 

VIII – BURIMET NJEREZORE

Planifikimi i burimeve njerezo dhe i performances se tyre. Rekomandohet per bizneset e medha te cilat per te arritur objektivat e tyre kerkojne te planfikojne stafet e deshiruara sipas kualifikimeve perkatese.

 

Lexo me shume