START UP

Kurset ofrohen per individet dhe sipermarresit e foksuar ne fushen e biznesit duke i ndihmuar ne rrugetimin e tyre. Kurset ofrohen te dedikuar, ne klasa si edhe ne webinar. 

 

I-PLANET E BIZNESIT

Planet e Biznesit jane shume te rendesishme si per bizneset e reja per te cilat parashikojne rrugetimin e tyre  edhe per bizneset ekzistuese. Krijimi i planeve te biznesit ju jep mundesi mendoni seriozisht per te ardhmen e biznesit si edhe per shume detaje si produktet, shitjet, strategjite, stafet e nevojshme etj qe do t’ju cojne drejt suksesit. Ne fund te vitit te pare per te cilin keni ndertuar nje plan biznesi do te mund te krahasoni planin me planifikimin. Kjo ka vlera si per saktesin e parashikimit si edhe per te matur diferencat  dhe gjetur shkaqet e ndryshimit. Metodologjia e ndjekur do te permiresoj strategjite dhe do te shtoj mundesite per sukses te biznesit. Ne trajnimet online per ndertimin e planit te biznesit do te perdoret Microsoft Excel.

Lexoni me shume…

 

II-SIPERMARRESIT E RINJ

Trajnimi per Sipermarresit e rinj perbehet prej moduleve te parashikimit te stafit dhe impakti mbi parashikimin financiar te aktivitetit si edhe ndertimit te detajuar te plan biznesit .

  • 1-Ne modulin e pare synohet te planfikohet  stafi per te realizuar parashikimin financiar nepermjet performances se deshiruar.
  • 2-Ne modulin e dyte zhvillohet nje plan me i detajuar i biznesit duke mbajtur ne konsiderta planifikimin e HR, investimet e ndryshme dhe automatizimin e biznesit.

Lexoni me shume…

 

 

III- BANKA ONLINE – KURSE

Ne kete epoke dixhitale rekomandojme te perfitoni nga avantazhet e perdorimit te teknollogjise. Ju mund te shmangni qendrimin ne radhe perpara bankes suaj, duke mos harxhuar kohe per te shkuar dhe ardhur nga banka, per te mos kryer transaksione atje dhe per te mos paguar komisione ne banke. Ne nuk perfaqesojme asnje banke, por rekomandojme te perdorni elementet dixhital te bankes me te cilen ju punoni aktualisht brenda kushteve te sigurise te rekomanduar nga banka juaj.

Lexo me shume