PERSE KURSE ONLINE?

Kerkoni ne internet dhe mesoni ne menyre te pavarur, behuni pjese e klasave te ndryshme free ose me pagesa modeste si edhe mund te angazhoheni ne trajnime te dedikuara.

Teknollogjia ne ditet e sotme e eleminon distancen. Sot ka shume mundesi per te mesuar  dhe vecanerisht per programet kompjuterike te bizneseve.

 Nese mesoni online, nuk ka nevojë të prerë pemë për të marrë letër.

Ajo është një mënyrë shumë eko-miqësore e të mësuarit.

NE DITET E SOTME TRAJNIMI ONLINE ESHTE I DETYRUAR PER TE MBROJTUR KURSANTET

 

Përfitimet e mesimit online janë  të shumta :

1-Ju mund të trajnoheni  kur keni kohë,sa herë të keni nevojë dhe pa udhëtuar per në klasë.

2-Nuk ka probleme apo shpenzime parkimi, tarifa transporti, tarifa atletike, tarifa për shërbimin e strehimit dhe ushqimit, plus që ju mund të merrni klasën nga çdo vend me qasje në internet.

3-Ka pasur shumë studime që tregojnë se studentët online mbajnë materialin në një masë dukshëm më të madhe sesa klasat e udhëhequra nga instruktorët.

4-Dorëzimi i përmbajtjes është i qëndrueshëm dhe mund të përsëritet lehtë nëse është e nevojshme për të fituar një kuptim më të mirë.

5-Forma online është një mënyrë për të siguruar shpërndarjen e shpejtë të mësimeve.

6-Ndikim më pak në mjedis

a-Ndërsa mesimi online është një mënyrë e të mësuarit pa letër, ai mbron mjedisin në një masë të madhe. Në një studim të bërë në kurse të mesimit online, është zbuluar se programet e mësimit të bazuar në distancë konsumuan rreth 90% më pak energji dhe gjeneruan 85% më pak sasi të emetimeve të CO2 në krahasim me kurset tradicionale arsimore të bazuara në kampus.

b-Me trajnimet online, nuk ka nevojë për të prerë pemë për të marrë letër. Kështu, trajnimet online janë një mënyrë shumë eko-miqësore e të mësuarit.

7-Koha e trajnimit. Në krahasim me metodën tradicionale të mësimit në klasë, kjo mënyrë ka cikle relativisht të shpejtë të shpërndarjes.Kjo tregon që koha e kërkuar për të mësuar është zvogëluar në 25% -60% të asaj që kërkohet në mësimin tradicional.

8-Ekzistojnë disa nga arsyet pse koha e mësimit zvogëlohet përmes formes online:

a-Mësimet fillojnë shpejt dhe gjithashtu përfundojnë në një seancë të vetme mësimore. Kjo mundëson që programet e trajnimit të përfundojnë me lehtësi brenda disa javësh, ose diku edhe ditë.

b-Nxënësit mund të përcaktojnë shpejtësinë e tyre të të mësuarit në vend që të ndjekin shpejtësinë e të gjithë grupit.

c-Kursen kohë pasi një student nuk ka nevojë të udhëtojë në vendin e trajnimit.

d-Ju mund të mësoni në komoditetin e vendodhjes suaj.

e-Studentët mund të zgjedhin të studiojnë fusha specifike për të cilat nuk është e mundur të trajnohen në vendodhjen e tyre. Nëpërmjet formave online te trajnimeve, ju e mundësoni një gjë të tillë.

Format e mësimit nëpërmjet kurseve jane:  të dedikuara, trajnime në klasa si dhe trajnime në webinar.

I-KURSE TE DEDIKUAR

Ne trajnimet e dedikuara ju jeni online ne kohe reale me pedagogun perkates. Pedagogu eshte prezent ne kompjuterin tuaj pergjate gjithe kohes se trajnimit. Ai ju shpjegon dhe auditon ne kompjuterin tuaj pergjate mesimit te programit perkates. Ju ushtroheni se bashku me pedagogun perkates (ne kohe reale).

Nepermjet internetit dhe softwareve remote (teamviewer,anydesk etj) lidhet kompjuteri juaj me ate te profesorit. Ne kete menyre te dy kompjuterat integrohen ne nje ekran te perbashket. Komunikimi me ze realizohet nepermjet softwarit ose ne whatsapp.

Trajnimet ne klasa mund te organizohen ne klasa te vogla ose ne klasa te medha.

II-KURSE NE KLASA TE  VOGLA

Ne klasat e vogla (secili realizon pune te pavarur) perseri do te jeni te lidhur remote, por ne kete rast pervec profesorit do te keni mundesi te komunikoni edhe me studentet e tjere te klases. Ju shihni kompjuterin e pedagogut i cili shpjegon per programin perkates.Pedagogu u tregon nepermjet shembujve praktike rregjistrime konkrete. Jep detyra dhe kontrollon ne intervale te caktuara seancash.  Komunikimi me ze realizohet nepermjet softwarit ose ne whatsapp.

 

 

 

 

III-KLASA TE MEDHA

Ne klasat e medha, cdo student ( i grupit) do te ndjek online pedagogun ne kompjuterin e tij . Studenti do te mund te  marre njohuri ne oraret fikse te percaktuara per kursin. Per shkak te numrit te madh te studenteve oraret paracaktohen prej pedagogut. Pedagogu ju tregon nepermjet shembujve praktike rregjistrime konkrete. Ju ushtroheni ne menyre te pavarur ne shtepi dhe ne intervale te caktuara (cdo 5 seanca) organizohen permbledhje leksionesh. Komunikimi me ze realizohet nepermjet softwarit ose ne whatsapp.

 

 

Studentët e klasave te vogla dhe klasave te medha mund të regjistrohen ne cdo kohe dhe nga cdo qytet për të hyrë në materialet e tyre të klasës dhe të bashkëveprojnë me njëri-tjetrin. Ne programin mësimor të klasës perfshihen: detyrat, kuizet,  video dhe materiale te tjera , ku mësimi paraqitet ashtu si do të ishte në dërrasën e zezë. Në shumicën e kurseve, duhet të vazhdoni me punën e planifikuar të kursit.

SHKONI NE WEBINAR, DUKE KLIKUAR KETU