E-Learning

Mesoni online, ne te gjitha format e E-Learning. Kerkoni ne internet dhe mesoni ne menyre te pavarur, behuni pjese e klasave te ndryshme free ose me pagesa modeste si edhe mund te angazhoheni ne trajnime te dedikuara. Teknollogjia ne ditet e sotme e eleminon distances. Sot ka shume mundesi per te mesuar  dhe vecanerisht per programet kompjuterike te bizneseve.

 E-Learning, nuk ka nevojë të prerë pemë për të marrë letër.

Ajo është një mënyrë shumë eko-miqësore e të mësuarit.

Cfare eshte E-Learning?

Analiza e nje pyetje te tille synon te informoje dhe sqaroje cdo individe per E-Learning. Ka shumë terma që përdoren për të përshkruar mësimin që jepet në internet, përmes internetit, duke filluar nga edukimi në distancë deri te mësimi elektronik i kompjuterizuar e shumë të tjera.

Ne e përcaktojmë eLearning si kurse te mesuarit  përmes internetit  diku tjetër përveç klasës, ku profesori po jep mësim. Nuk është një kurs i dhënë përmes një DVD ose CD-ROM,  ose përmes një kanali televiziv. Ai eshtë interaktive në atë që ju gjithashtu mund të komunikoni me mësuesit tuaj në klasën tuaj.

Format e mesimit jane: trajnime te dedikuara ose trajnime ne klasa. Ne trajnimet e dedikuara ju jeni online ne kohe reale me pedagogun perkates.

Nepermjet internetit dhe softwareve remote (teamviewer,anydesk etj) lidhet kompjuteri juaj me ate te profesorit. Ne kete menyre te dy kompjuterat integrohen ne nje ekran te perbashket.

Trajnimet ne klasa mund te organizohen ne klasa te vogla ose ne klasa te medha.

Ne klasat e vogla perseri do te jeni te lidhur remote, por ne kete rast pervec profesorit do te keni mundesi te komunikoni edhe me studentet e tjere te klases.

 

 

 

 

Ne klasat e medha, cdo student do te vetemesoje. Studenti do te mund te marre te gjitha materialet nga klasa virtuale. Lidhje remote me pedagogun do te kete vetem ne fund te trajnimit.

 

Studentët e klasave te vogla dhe klasave te medha mund të regjistrohen ne cdo kohe dhe nga cdo qytet për të hyrë në materialet e tyre të klasës dhe të bashkëveprojnë me njëri-tjetrin. Ne programin mësimor të klasës perfshihen: detyrat, kuizet,  video dhe materiale te tjera , ku mësimi paraqitet ashtu si do të ishte në dërrasën e zezë. Në shumicën e kurseve, duhet të vazhdoni me punën e planifikuar të kursit.

Përfitimet e eLearning janë  të shumta :
  • Ju mund të trajnoheni  kur keni kohë,sa herë të keni nevojë dhe pa udhëtuar per në klasë.
  • Nuk ka probleme apo shpenzime parkimi, tarifa transporti, tarifa atletike, tarifa për shërbimin e strehimit dhe ushqimit, plus që ju mund të merrni klasën nga çdo vend me qasje në internet.
  • Ka pasur shumë studime që tregojnë se studentët eLearning mbajnë materialin në një masë dukshëm më të madhe sesa klasat e udhëhequra nga instruktorët.
  • Dorëzimi i përmbajtjes është i qëndrueshëm dhe mund të përsëritet lehtë nëse është e nevojshme për të fituar një kuptim më të mirë.
  • eLearning është një mënyrë për të siguruar shpërndarjen e shpejtë të mësimeve.
  • Ndikim më pak në mjedis
   • Ndërsa eLearning është një mënyrë e të mësuarit pa letër, ai mbron mjedisin në një masë të madhe. Në një studim të bërë në kurse të eLearning, është zbuluar se programet e mësimit të bazuar në distancë konsumuan rreth 90% më pak energji dhe gjeneruan 85% më pak sasi të emetimeve të CO2 në krahasim me kurset tradicionale arsimore të bazuara në kampus. Me eLearning, nuk ka nevojë të prerë pemë për të marrë letër. Kështu, eLearning është një mënyrë shumë eko-miqësore e të mësuarit.
  • Në krahasim me metodën tradicionale të mësimit në klasë, kjo mënyrë ka cikle relativisht të shpejtë të shpërndarjes.Kjo tregon që koha e kërkuar për të mësuar është zvogëluar në 25% -60% të asaj që kërkohet në mësimin tradicional.
  • Ekzistojnë disa nga arsyet pse koha e mësimit zvogëlohet përmes eLearning:
   1. Mësimet fillojnë shpejt dhe gjithashtu përfundojnë në një seancë të vetme mësimore. Kjo mundëson që programet e trajnimit të përfundojnë me lehtësi brenda disa javësh, ose diku edhe ditë.
   2. Nxënësit mund të përcaktojnë shpejtësinë e tyre të të mësuarit në vend që të ndjekin shpejtësinë e të gjithë grupit.
   3. Kursen kohë pasi një student nuk ka nevojë të udhëtojë në vendin e trajnimit. Ju mund të mësoni në komoditetin e vendodhjes suaj.
   4. Studentët mund të zgjedhin të studiojnë fusha specifike për të cilat nuk është e mundur në vendodhjen e tyre. Nëpërmjet eLearning ju e mundësoni një gjë të tillë.