DATA ANALYSIS

 

KURSET FILLOJNE

1 Janar 2021

Analiza e të dhënave përcaktohet si një proces i pastrimit, transformimit dhe modelimit të të dhënave për të zbuluar informacione të dobishme për vendimmarrjen e biznesit. Qëllimi i Analizës së të Dhënave është nxjerrja e informacionit të dobishëm nga të dhënat dhe marrja e vendimit bazuar në analizën e të dhënave.

 

Data_Analytics_Companies

Kurdoherë që marrim ndonjë vendim në jetën tonë të përditshme është duke menduar për atë që ka ndodhur herën e fundit ose çfarë do të ndodhë duke zgjedhur atë vendim të veçantë. Kjo nuk është gjë tjetër veçse të analizojmë të kaluarën ose të ardhmen tonë dhe të marrim vendime bazuar në të. Për këtë, ne mbledhim kujtime të së kaluarës sonë ose ëndrra për të ardhmen tonë. Pra, kjo nuk është gjë tjetër veçse analiza e të dhënave. Tani të njëjtën gjë analisti bën për qëllime biznesi, quhet Analiza e të Dhënave.

data_analysis_with_excel-1024x512