SPSS

 

Ju mundesojme analiza ne SPSS

si edhe

keshillim per studime shkencore, per t’ju ndihmuar me metodologjine e kerkimit, metoden e kerkimit, si dhe perpunimin dhe analizen statistikore te te dhenave.

Perpunimin dhe Analize Statistikore te te Dhenave.