Alpha Web- Klasa te vogla

 

25% Zbritje.

Kursi ne klasa te vogla per Alpha Web .

Në trajnim përfshihen këta element:

  • 1-Niveli i kursit. Nivel fillestar (A1+A2,B1+B2 dhe C1).
  • 2-Koha e trajnimit. Kursi përfshin një kohëzgjatje 9 javore.
  • 3-Oraret. Kursi zhvillohet 3 orë në javë. Fillon ne date 15 Dhjetor 2022
  • 4-Vende. Klasa ka 2-3 vende.
  • 5-Rregjistrimi. Në sekretari online ose në whatsapp.