IMPLEMENTIM I PLOTE

Se bashku me parnteret tane,

ne i pergjigjemi cdo biznesi ne procesin e implementimit te programit.

 

IMPLEMENTIM I PLOTE

Përfshin asistencën fillestare si edhe:

  • 1-Analizë biznesi për përshtatje optimale të programit.

  • 2-Konfigurimin e plotë të programit: detyrat, skemat kontabël, raportet.

  • 3-Kostumizimin e të gjitha ambjenteve të regjistrimit, të çeljeve etj.

  • 4-Trajnim të plotë dhe të avancuar të stafit.