FREE

Ju mund te shikoni free video dhe te degjoni podcaste si me poshte:

I-VIDEO LEKSIONE

  • Bazat e Kontabilitetit. Kliko ketu per te pare videot

II-PODCAST

  • Manaxhim Projekti. Kliko ketu per te degjuar podcast-et.

III-KONTABILITETI MANUAL

  • Kontabiliteti Manual. Kliko ketu per te degjuar podcast -et