Forma e Trajnimit

Zgjedhja e formes se trajnimit kerkon nje analize te disa faktoreve si:

  • 1. Menyra e punes-Te gjithe e fillojne nga situata 0. Per Ekspertet operohet me tarifa orare
  • 2. Oraret– Rakordohen ne baza javore ne intervalin 9.00-22.00
  • 3. Çmimet-Jane te ndryshme sipas formes se trajnimit: Kurse te Dedikuar,Klasa te Vogla, Klasa te Medha, Webinar.
  • 4. Si realizohet lidhja online?-Anydesk+Whatsapp, Zoom, TeamViewer etj
  • 5. Koha per rregjistrim-24 ore (shiko ne Blog)
  • 6. Kur fillon kursi?

a) Per rregjistrime ne Whatsapp, Sekretari Online fillon brenda 24 oreve (per ata qe duan te fillojne sa me shpejt).

b) Per prenotimet ne Blog, kursi fillon sapo te lirohen oraret sipas kerkeses suaj. Pasi eshte realizuar pagesa mund te prisni mbi 1 muaj (per shkak te ngarkesave) per filluar kursin. Ketu keni te drejte deri ne 1 vit per te zhvilluar kursin qe keni prenotuar .(per ata qe nuk e kane me nxitim).

  • 7. Version mesimor te programit-Eshte i mundur ne : Elif Enterprise, Financa 5, Alpha Web
  • 8. Garancia- Kliko ketu per te lexuar garancine sipas kurseve: Kurse te Dedikuar, Klasa te Vogla, Klasa te Medha, Webinar.

  • 9.Krahasimi i kurseve

Per t’ju ndihmuar ne analizen tuaj, rekomandojme te shikoni krahasimin midis Kurseve te Dedikuar, Klasa te Vogla, Klasa te Medha dhe Webinar ne tabelen:

 

Ne momentin qe do te keni perfunduar se lexuari tabelen e mesiperme

rekomandohet te lexoni format e zhvillimit te kurseve online.

Kliko ketu …

Komunikoni nepermjet Whatsapp ose Sekretari Online dhe Filloni Kursin Tuaj.