Si të zgjedhim mënyrën e trajnimit?

 

A e keni pasuruar CV tuaj në vitet e fundit? Nëse jeni të papunë, përgatituni për të filluar një punë. Nëse jeni të punësuar, përgatituni të bëheni një specialist më i mirë dhe të kërkoni një pagë më të lartë. Ne ju mësojmë të mbani kontabilitetin dhe të bëni deklarimet e biznesit tuaj. Në trajnimiim.com ju mund të gjeni trajnime për kontabilitetin, fiskalitete dhe deklarime. Ne ju trajnojmë online, në çdo qytet në Shqipëri dhe jashtë saj.

 

Zgjedhja e formës së trajnimit kërkon një analizë të disa faktorëve si:

 • 1. Mënyra e punës.Të gjithë e fillojnë trajnimin si fillestar. Në rastin e eksperteve mund ta fillojnë atje ku dëshirojnë ata dhe operohet me tarifa orare.
 • 2. Oraret. Rakordohen në baza javore në intervalin 9.00-21.00. Rekomandohen në intervale 16.00-21.00 për të mos humbur oraret e punës dhe shkollës.
 • 3. Çmimet. Janë të ndryshme sipas formës së trajnimit: kurse të dedikuar, klasa të vogla, klasa të mëdha, webinar. Në të gjitha rastet pagesa realizohet me bank dhe lëshohet faturë e fiskalizuar.Shiko këtu
 • 4. Si realizohet lidhja online?
  • 4.1 Kurse të dedikura dhe në klasat e vogla (2-3 individ). Në lidhjen online është e rëndësishme që ju aksesoni online (përdorni) kompjuterat tanë dhe kjo realizohet me software remote si Anydesk, ndërsa komunikimi me zë realizohet me Whatsapp. Në këto raste kursi rregjistrohet në format video në kompjutera dhe ju mund ta përdorni për përsëritje.
  • 4.2 Klasa të mëdha (4-10 individ). Në rastin e klasave të mëdha përdoret Anydesk,ose Skype,ose Zoom,ose Teams (lidhje remote ekrani+ call) për të parë ekranin e kompjuterit ku ofrohet trajnimi si edhe për komunikuar me zë. Ju ndiqni leksionet online ndërsa për tu ushtruar punoni në kompjuterat tuaj në instalimet që ju bëjmë ose në licensat që ju vendosim në dispozicion për trajnimin online.
  • 4.3 Webinar. Këto kurse ofrohen nëpërmjet videove. Ju mund ti shikoni video 24 orë, të ushtroheni kur të dëshironi dhe të praktikoheni në kompjuterat tuaj. Për kërkesa shtesë ju përgatisim materiale të tjera.
 • 5. Koha për rregjistrim. Komunikoni në Sekretari Online ose Whatsapp dhe do të informoheni në kohë reale.
 • 6. Kur fillon kursi?

a) Kurset e dedikuar. 24 orë pasi është realizuar pagesa.

b) Klasa të vogla.  24 orë pasi është realizuar pagesa.

c) Klasa të mëdha. Rregjistrime çdo 2 muaj.

d) Webinar. 24 orë pasi është realizuar pagesa.

 

 • 7. Version mësimor të programit.Është i mundur në : Elif Enterprise, Financa 5, Alpha Web
 • 8. Garancia– Kurse të dedikuar (100%), klasa të vogla (90%), klasa të mëdha (75%), Webinar (60%).

 

 • 9.Krahasimi i kurseve

Për t’ju ndihmuar në analizën tuaj, rekomandojmë të shikoni krahasimin midis kurseve të dedikuar, klasa të vogla, klasa të mëdha dhe webinar në tabelën:

 

Në momentin që do të keni përfunduar së lexuari tabelën e mësipërme rekomandohet të lexoni format e zhvillimit te kurseve online.

Kliko këtu …

Komunikoni nëpërmjet Whatsapp ose Sekretari Online dhe filloni kursin tuaj.