FLUENTPOS-KURSE

PROGRAM PER PIKAT E SHITJEVE.

FluentPos, eshte nje program i ri i dedikuar vetem per shitjet ne dyqane. Programi eshte online (funksionon nepermjet internetit) dhe eshte i integruar sipas rastit me ALPHA WEB ose me KASEN . Shitesit ne pikat tuaja te shitjes mund te perdorin Alpha POS.

Ai rregjistron shitjet me arke, ne mirebesim dhe karte krediti.

.FluentPos-Program per shitjet e dyqaneve

 

Format e kurseve online dhe ne zyre per programin Alpha Web:

  • 1-Kurse te Dedikuar:                                      1 individe & 1 pedagoge. Kursi ne kohe reale dhe orare fleksibel

  • 2-Kurse ne Klasa te Vogla:                      2-4 individe & 1 pedagoge. Kursi ne kohe reale dhe orare fleksibel

  • 3-Kurse ne Klasa te Medha :                  5-10 individe& 1 pedagoge.Kursi ne  kohe reale dhe orare standart

 

FluentPos perdoret i integruar me Alpha Web Start ose Alpha Web Business. Ne procesin ditor te dites se punes, shitesit shesin dhe punojne me Alpha POS, ndersa organizimi dhe raportet shikohen ne Alpha Web.

 

 

Ne fund te turnit realizohet mbyllje kase per perdoruesin perkates.