FINANCA PRODHIM

Kontabiliteti i prodhimit duke perdorur FINANCA 5, eshte i mundur nepermjet mesimit te softwerit ne formen online ose ne zyre.

 

Eshte e detyrueshme qe kursantet te jene trajnuar paraprakisht per nivelin fillestar per Financa 5. Njohurite per programin, kontabilitetin dhe fiskalitetet kombinohen shume mire ne trajnimet per Financa5. Shpenzoni  disa jave duke u trajnuar per programin financiar dhe kontabel Financa 5 dhe do te filloni te beni pjese ne profesionistet e suksesshem.

KURSE ONLINE DHE ZYRE

FINANCA 5, PRODHIM

Programi i kursit, shiko…

 

1-Nivelet e kurseve :         MODULI 1, (Individe)  MODULI 2 (Personalizuar per biznesin konkret)

2-Format e kursit               Kurse te Dedikuar, Klasa te Vogla

3-Koha e kursit:                   Me kerkese paraprake

4-Ndermarrje:                     Ndermarrje ne dispozicion

5-Fleksibiliteti:                 Program sipas kerkeses dhe llojit te individeve dhe aktiviteteve

6-Ushtrim Praktike.      Ne trajnim kursantet do te trajtojne situata praktike te cilat ndodhin cdo dite ne ambjentet e biznesit

7-Teste                                Procesi i zhvillimit te kursit testohet ne menyre te vazhueshme, nepermjet testeve