FINANCA 5 STANDARD-KLASA TE MEDHA

31% Zbritje.

Trajnimi Financa 5 Standardklasa të mëdha online fillon në 30 Janar 2023. Në trajnim përfshihen këta element:

  • 1-Niveli i kursit. Nivel fillestar (A1+A2), nivel mesatar (B1+B2), nivel i avancuar,C1.
  • 2-Koha e trajnimit. Kursi përfshin një kohëzgjatje 7 javë ( nga 9 javë).
  • 3-Oraret. Kursi zhvillohet 4.5 orë në javë.
  • 4-Vende. Klasa ka 4-10 vende.
  • 5-Rregjistrimi. Në sekretari online ose në whatsapp.
  • 6-Cmimi. 17000 leke.