Financa 5 Standard-Klasa te medha

10%-40% Zbritje.

Kursi Financa 5 Standard në klasa të mëdha fillon në :

  • 15 Nëntor 2022
  • 17 Janar 2023
  • 21 Maj 2023
  • 15 Shtator 2023

Rregjistrohuni për fillimin e kursit përpara datës së parë dhe përfitoni zbritje maksimale. Ju mund ta filloni kursin edhe në një prej 3 datave të tjera, por rregjistrimi duhet të kryhet përpara datës së parë.

Në trajnim përfshihen këta element:

  • 1-Niveli i kursit. Nivel fillestar (A1+A2,B1+B2 dhe C1).
  • 2-Koha e trajnimit. Kursi përfshin një kohezgjatje 7 javë (nga 9 javore)
  • 3-Oraret. Kursi zhvillohet 4 orë në javë.
  • 4-Vende. Klasa ka 4-10 vende.
  • 5-Orari. E Hënë, E Mërkurë, 19.00-21.00
  • 6-Pagesa. Pagesa realizohet në bank.Lëshohet faturë e fiskalizuar. Pasi jeni rregjistruar do t’ju dërgohet informacionn për pagesën.