Financa 5-Ofertë Trajnimi për Studentët

50% Zbritje Nivel Fillestar.

Kurse Online për Financa 5 .

Shënim: Në javen që vjen fillon klasa 1 (3 persona) dhe klasa 2 (2 persona. Eshtë i lirë edhe 1 vend)

Fillestareve ju jepet mundesia per te filluar per te mesuar programin:

Financa 5 Standard ose Financa 5 Enterprise.


 

Rregjistrimet ne periudhen

15 Dhjetor 2022-15 Janar 2023

do te perfitojne

50% zbritje per Nivelin Fillestar (A1+A2).

Klasat e vogla te kurseve kanë 2-3 individ, ku secili lidhet online nëpërmjet anydesk me kompjuterat e qendrës. Komunikimi me zë realizohet në skype ose whatsapp.


 

Rregjistrimet në sekretari nline ose në whatsapp:
www.trajnimiim.com
Në momentin e rregjistrimit përcaktoni edhe kohën e fillimit të trajnimit, pasi mund ta filloni atë brenda 6 muajve.

 

#oferte #financa5 #kurse #studentet