FINANCA 5 ENTERPRISE-Klasa të vogla

OFERTA JUAJ- FINANCA 5 ENTERPRISE

25% për Kurset në Klasa të Vogla.

Oferta është e vlefshme për gjithe vitin 2023.

Kursi zhvillohet online në klasa të vogla për programin Financa 5 Enterprise.

Në trajnim përfshihen këta element:

  • 1-Niveli i kursit. Nivel fillestar (A1+A2,B1+B2).
  • 2-Koha e trajnimit. Kursi përfshin një kohëzgjatje 9 javore.
  • 3-Oraret. Kursi zhvillohet 3 orë në javë. Zhvillohet çdo muaj.
  • 4-Vende. Klasa ka 2-3 vende.
  • 5-Rregjistrimi. Në sekretari online ose në whatsapp.