ALPHA WEB FARMACI-KURSE

Program vetem per Farmacite 

A kërkon një program të thjeshtë komjuterik për administrimin e farmacisë tuaj?

 

 

Format e kurseve online dhe ne zyre per programin Alpha Web:

  • 1-Kurse te Dedikuar:   1 individe & 1 pedagoge. Kursi ne kohe reale dhe orare fleksibel
  • 2-Kurse ne Klasa te Vogla: 2-4 individe & 1 pedagoge. Kursi ne kohe reale dhe orare fleksibel

 

PROGRAMI I KURSIT

SOFTWARE+KONTABILITET+FISKALITETE

CMIMET E KURSEVE

 

Përse të duhet Alpha Farmaci?

  • Është në përputhje të plotë me bazën e të dhënave dhe legjislacionin e organit të ISKSH-së.
  • Kontrollon gjendjen e inventarit për të gjithë barnat dhe për barna të veçantë, levizjet e tyre në magazinë, për periudha të ndryshme kohore.
  • Ke të gatshme listën e plotë të barnave të rimbursueshëm, e përditësuar me 56 barna të reja sipas listës së re të hyrë fuqi në prill të 2014.
  • Regjistron shpejt, me pak veprime recetat për barnat e rimbursueshëm dhe për barnat jashtë rimbursimit.
  • Është aplikuar heqja e TVSH-së 10%, me hyrjen në fuqi të ligjit të ri për TVSH-në e barnave.
  • Regjistron blerjet nga depot farmaceutike duke kontrolluar njëkohësisht detyrimin kundrejt tyre.
  • Programi integrohet me të gjitha pajisjet: printerat, lexuesit optikë (skaner), kasat fiskale etj.