EXCEL PER EKONOMISTET FILLESTAR

Trajnimi synon te pergatise me njohuri stafet e bizneseve/ institucioneve per te rritur profesionalizmin dhe njohurite e tyre ne pune. Eshte e nevojshme qe individet te jene trajnuar me pare per njerin prej programeve Financa 5, Elif-Kontabilitet ose Alpha Web.

EXCEL PER EKONOMISTET

Nepermjet moduleve te meposhtme do te mund te jeni me te suksesshem ne biznesin tuaj. Ne trajnim stafet e bizneseve mund te ecin sipas moduleve te meposhtme ose te perzgjedhin programin sipas preferencave perkatese.

Individet do te mund te perpunojne ne Microsoft Excel informacionet e biznesit per klientet, furnitoret, arkat, bankat etj.

 

MODULE SIPAS KERKESES

PREZANTONI KERKESEN TUAJ DHE NE JU PERGJIGJEMI NE MODULE SPECIALE