KURSE PER MICROSOFT EXCEL

25% Zbritje.

Nepermjet Kurseve Online per  Microsoft Excel individet mund te mesojne duke siguruar perfitime ne: kohe, para dhe energji duke u shoqeruar me detyra perkatese. Situatat e ndryshme do te demostrohen nepermjet shembujve konkrete te cilet do te duhet ti ndiqni me shume kujdes duke u ushtruar menyre te pavarur.

KURSE NE KLASA TE VOGLA

25% ZBRITJE

6 Qershor – 23 Dhjetor 2022

PROGRAMI I KURSIT

Microsoft Excel

 • A-Nivel Fillestar, Shiko ketu

  • Webinar 1: Aftesi Baze
  • Webinar 2: Formula matematikore dhe statistikore
  • Webinar 3: Grafiket
  • Webinar 4: Tabelat
  • Webinar 5: Tabela te Avancuara
  • Webinar 6: Renditje dhe Filtrim te Dhenash
  • Webinar 7. Perdorimi dhe Ndertimi i Tabelave te Medha. Llogaritje dhe Filtrat
 • B-Nivel Mesatar, Shiko ketu

  • Webinar 1: Microsoft Excel Nivel Mesatar, Skedul Amortizimi Excel
  • Webinar 2: Kontroll dhe Gjendje Inventari me Vlookup
  • Webinar 3: Pivot Table
  • Webinar4: Permbledhje Printimi
  • Webinar 5: Siguria dhe Share
  • Webinar 6. GoogleSheets
 • C-Nivel i Avancuar, Shiko ketu

  • Webinar 1 – Formula te tjera
  • Webinar 2- Goal Seek
  • Webinar 3 – Subtotal
  • Webinar 4- Analizoni te dhena permes funksionit IF
  • Webinar 5- Editim tabele
  • Webinar 6- Ndertim dhe editim grafikesh te avancuar
  • Webinar 7-Lloje te ndryshem grafikesh
  • Webinar 8- Llogaritja e oreve te punes
  • Webinar 9- Krijimi i Makrove ne Excel
  • Webinar10- Konsolidimi i Raporteve te Gjendjes se Inventarit

 

 

 

 

 

SHIKO LEKSIONE

NE

WEBINAR