ePoint Hoteleri

Program për menaxhimin e hotelit që lehtëson procesin e rezervimit, check-in, check-out dhe kontrollin e gjëndjes në hotel. Me epoint hoteleri, ju mund të regjistroni klientët, bëni faturat dhe pagesat, klasifikoni objektet dhe shërbimet dhe aksesoni raporte.

 

CMIMET E KURSEVE

Shiko ketu…

Menaxhoni rezervimet & prezencat

epoint hoteleri është program për hotelerinë që lehtëson procesin e rezervimit të dhomave nga klientët. Kontrolloni dhomat e lira dhe të zëna ose rezervuara, regjistroni rezervimet dhe prezencat e klientëve në hotel.

Procesoni faturat & pagesat

Krijoni faturën për klientin automatikisht duke përfshirë shërbimet që ka përfituar klienti. Shikoni balancën e klientit dhe bëni parapagesa dhe pagesa me lekë apo valutë, bankë apo para në dorë, dhe mbyllni balancën.

Përcaktoni objektet & shërbimet

Klasifikoni objektet si dhomat dhe llojet dhe çmimet e tyre sipas kateve, sallat, restorantin, barin, parkimin, etj. Klasifikoni shërbimet si pastrimi, restoranti, minibari, parkimi, lavanderia, apo çfarëdo shërbimi tjetër.

Lexo me shume per ePoint…