ELIF PRODHIM

Kontabiliteti i prodhimit duke perdorur ELIF KONTABILITET, eshte i mundur nepermjet mesimit te softwerit ne formen online ose ne zyre.

Eshte e detyrueshme qe kursantet te jene trajnuar paraprakisht per nivelin fillestar per ELIF. Njohurite per programin, kontabilitetin dhe fiskalitetet kombinohen shume mire ne trajnimet per ELIF KONTABILITET.

 

Shpenzoni disa jave duke u trajnuar per programin financiar dhe kontabel ELIF dhe do te filloni te beni pjese ne profesionistet e suksesshem.

ELIF KONTABILITET – PRODHIM