ELIF – FISKALIZIM

ELIF – FISKALIZIM eshte program i cili perdoret per Fiskalizimin e Bizneseve te Vogla pa TVSh si edhe te Bizneseve te Mesme dhe te Medha me TVSH. (kuptohet me cmime te ndryshme). Ai integrohet me modulin e kontabilitetit.


Programi i Kursi per Elif- Fiskalizim (A1+A2)

Kliko ketu…

 

1-Nivelet e kurseve : A1+A2

2-Fillestaret: Per fillestaret rekomandohen te ndiqen nivelet A1+A2.

3-Format e kursit: Kurse te Dedikuar,  Klasa te VoglaKlasa te MedhaWebinar.

5-Ndermarrje: Ndermarrje ne dispozicion.

6-Fleksibiliteti:Program sipas kerkeses dhe llojit te aktivitetit (per fillestaret ne aktivitetet tregetare).

7-Ushtrim Praktike:Ne trajnim kursantet do te trajtojne situata praktike te cilat ndodhin ne ambjentet e biznesit.

8-Teste:Procesi i zhvillimit te kursit testohet ne menyre te vazhueshme, nepermjet testeve.

9-Testimi Final: Testim ne perfundim te trajnimit.

10-Suport:Kursanteve ju ofrohet ndihme ne disa drejtime: a-Ne perfundim te kursit ju prezantojme ofertat aktuale te punes b-Suport ne vendin e punes

11-Certifikim:Ne perfundim te trajnimit ju do te certifikoheni per trajnimin.

 

 

Format e kurseve online dhe ne zyre per programin Elif Start: