DEKLARIME- OFERTE PER KURSIN NE WEBINAR

33%-67% Zbritje.

Individet të cilët do të zgjedhin kursin në Webinar për Deklarime për periudhen 15/08/2022-23/12/2022 do të mund të përfitojne nga oferta:

  • A-67% Zbritje. Nëse keni zhvilluar një trajnim më parë në qendër e përfitoni trajnimin për 2500 leke (nga 7500 lekë)
  • B-33% Zbritje. Individet të cilët trajnohen për herë të parë e përfitojne trajnimi për 5000 lekë (nga 7500 lekë)