CMIME

I- CMIMET PER KURSET DHE KONSULENCEN

 

 • 1-Kurset zhvillohen online ne disa forma: Kurse te Dedikuar, Klasa te Vogla (2-3 persona), Klasa te Medha (4-10 persona), Webinar (me video)
 • 2-Cmimet jane mbi baza orare dhe te formes se kursit qe mund te zgjidhni.
 • 3-Nuk duhet te realizoni asnje pagese pa rakorduar planin e trajnimit (ose konsulences),oret dhe shumen perkatese.
 • 4-Njekohesisht nuk duhet te realizoni per asnje lloj arsyeje pagesa  ne llogari te tjera. Ne operojme vetem me banka ne Shqiperi.
 • 5- Ju duhet te siguroheni per saktesin e IBAN ne te cilin jeni duke realizuar pagese. Ne asnje rast nuk duhet te nxitoheni ne realizimin e procesit te pageses per te filluar trajnimin.

II- MENYRAT E PAGESES 

Rekomandojme qe te njiheni me cmimin e plote te trajnimit tuaj, programin e trajnimit dhe pastaj te zgjidhni njeren prej formave te pageses:

 • A-Pagese ne Fillim
 • B-Pagese me keste

Pasi te rakordojme se bashku per formen e pageses duhet te rakordojme vazhdimin e procesit te pageses: Parapagim ose Pagese sipas Fatures.

1-PARAPAGIM  NE BANK:  

  • a-SHUMA: Ne fillim rakordohet per shumen qe do te parapaguani,oret dhe programin
  • b-PERSHKRIMI: ”PARAPAGIM per Kursin  e Zgjedhur, Emer Mbiemer Juaji”  tek: ‘RUDINA LIPI (Trajnimi Im)’OTP Bank ose Alpha Bank
  • c-RAKORDIMI FINAL: Ne momentin qe ju do te realizoni parapagimin, duhet te dergoni nje foto te pageses ne WhatsApp te shoqerurar me: ‘Emer Mbiemer, Parapagim’. Ne te gjitha rastet, pasi te kontrollohet Banka do ju dergohet Fature e Fiskalizuar

2-PAGESE SIPAS FATURES 

  • a-SHUMA: Ne fillim rakordohet per shumen qe do te paguani ,oret dhe programin.
  • b-PERSHKRIMI:  ‘Pagese per ‘nr fature’ te fiskalizuar ‘ e cila ju eshte derguar tek: ‘RUDINA LIPI (Trajnimi Im)’OTP Bank ose Alpha Bank
  • c-RAKORDIMI FINAL: Ne momentin qe ju do te realizoni pagimin, duhet te dergoni nje foto te pageses ne WhatsApp