CMIME

I-KURSET DHE SHERBIMET

1.CMIMET E KURSEVE DHE SHERBIMEVE

01/09/2020

2.MENYRAT E PAGESES SE KURSEVE
  • 1-BANKE (llogari biznesi)
  • 2- Arka (Zyre)
  • 3-KARTE DEBITI/KREDITI (nuk duhet te paguani pa konfirmin tone, nepermjet telefonit), 01/01/2021
3.PROCEDURA E PAGESES
    • 1-Ne fillim lexoni proceduren e seleksionimit. Kliko ketu per ta lexuar …
    • 2-Komunikoni nepermjet  Sekretaria Online, Whatsapp ose ne adresen e Email: kurseinfo@gmail.com
    • 3-Ju nuk do te kryeni asnje pagese pa konfirmimin tone.

 

II-CMIMET PER PROGRAMIN

1.LLOGARISNI CMIMIN SIPAS KERKESES SUAJ

ALPHA WEB

Kalkulatori i Cmimeve

 

2.MENYRAT E PAGESES SE PROGRAMIT
  • KARTE DEBITI/KREDITI (nuk duhet te paguani pa konfirmin tone)