CMIMET

I- CMIMET PER KURSET DHE KONSULENCEN

II- MENYRAT E PAGESES 

II.A-PAGESA NE BANKE

II.A.1-PARAPAGIM PER KURSIN E ZGJEDHUR NE BANKEN:  ‘ALPHA BANK’ ose ‘OTP BANK’

  • a-PERSHKRIMI: ”PARAPAGIM per Kursin e Zgjedhur, Emer Mbiemer Juaji”
  • b-PAGESA : ne Llogari Bankare tek  ”Rudina Lipi (Trajnimi Im) PF”
  • c-FATURA: Ne te gjitha rastet do ju dergohet Fature e Fiskalizuar

II.A.2-PAGESE SIPAS FATURES NE BANKEN: ‘ALPHA BANK’ OSE ‘OTP BANK’

  • a-Fatura: Ju dergohet Fature e Fiskalizuar
  • b-Pagesa: Realizoni pagesen sipas fatures se fiskalizuar tek llogaria: ”Rudina Lipi (Trajnimi Im) PF”

 

II.B- PAGESA NE ZYRE (ARKE).  

  • 1-Pagesa. Mund te realizoni vetem pagesen ne zyre.(trajnimi eshte vetem online).
  • 2-Fatura. Ne te gjitha rastet do te merrni Fature te Fiskalizuar

 

SHENIM. Nuk duhet te realizoni pagese pa aprovimin prej nesh. Njekohesisht nuk duhet te realizoni pagese  ne asnje llogari tjeter. Ne cdo rast te pageses suaj duhet te merrni fature te fiskalizuar.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider