CMIMET

I- CMIMET PER KURSET DHE KONSULENCEN

II- MENYRAT E PAGESES 

II.A-PAGESA NE BANKE  

II.A.1-PARAPAGIM  NE BANKEN:  

  • a-PERSHKRIMI: ”PARAPAGIM per Kursin (ose Konsulencen) e Zgjedhur, Emer Mbiemer Juaji”
  • b-PAGESA : ne Llogari Bankare tek  OTP Bank ose Alpha Bank
  • c-FATURA: Ne momentin qe ju do te realizoni parapagimin, duhet te dergoni nje mesazh ne WhatsApp ne formen: Emer Mbiemer, Parapagim. Ne te gjitha rastet, pasi te kontrollohet Banka do ju dergohet Fature e Fiskalizuar

II.A.2-PAGESE SIPAS FATURES 

  • a-Fatura: Ju dergohet Fature e Fiskalizuar
  • b-Pagesa: Realizoni pagesen sipas fatures se fiskalizuar ne banken e percaktuar ne fature

 

II.B- PAGESA NE ZYRE (ARKE).  

  • 1-Pagesa. Mund te realizoni vetem pagesen ne zyre (Rekomandohet me banke. Trajnimi eshte vetem online).
  • 2-Fatura. Ne te gjitha rastet do te merrni Fature te Fiskalizuar

 

SHENIM.

1-Nuk duhet te realizoni asnje pagese pa rakorduar planin e trajnimit ose konsulences si edhe shumen perkatese.

2-Njekohesisht nuk duhet te realizoni per asnje lloj arsyeje pagesa  ne llogari te tjera.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider