Bilanc-Ofertë Trajnimi për Studentët

50% Zbritje Nivel Fillestar.

Kurse Online për programin Bilanc.

Fillestarëve ju jepet mundesia për të filluar për të mësuar programin.

BILANC

Shënim: Në javën e parë të 2023 fillojnë rregjistrimet për klasa 1.


Rregjistrimet në periudhën

15 Janar 2023-15 Mars2023

do të përfitojne

50% zbritje për Nivelin Fillestar.

Klasat e vogla të kurseve kanë 2-3 individ, ku secili lidhet online nëpërmjet anydesk me kompjuterat e qendrës. Komunikimi me zë realizohet në skype ose whatsapp.


Rregjistrimet në sekretari nline ose në whatsapp:
www.trajnimiim.com
Në momentin e rregjistrimit përcaktoni edhe kohën e fillimit të trajnimit, pasi mund ta filloni atë brenda 6 muajve.