ALPHA PRODHIM

Kontabiliteti i prodhimit duke perdorur Alpha Web eshte i mundur nepermjet mesimit te softwerit ne formen online ose ne zyre.

CMIMET E KURSEVE

Eshte e detyrueshme qe kursantet te jene trajnuar paraprakisht per nivelin fillestar dhe mesatar per Alpha Web Business. Njohurite per programin, kontabilitetin dhe fiskalitetet kombinohen shume mire ne trajnimet per Alpha Web. Shpenzoni  disa jave duke u trajnuar per programin financiar dhe kontabel Alpha Web dhe do te filloni te beni pjese ne profesionistet e suksesshem.

KURSE ONLINE DHE ZYRE

ALPHA WEB PRODHIM

Programi i kursit

Alpha Web Prodhim,

shiko…

1-Nivelet e kurseve :         MODULI 1, (Individe)  MODULI 2 (Personalizuar per biznesin konkret)

2-Format e kursit                Kurse te Dedikuar, Klasa te Vogla

3-Koha e kursit:               Me kerkese paraprake

4-Ndermarrje:                   2 Ndermarrje ne dispozicion

  • -Ne ndermarrjen e pare ju mund te shikoni si kane punuar te tjeret me Alpha Web.
  • -Ne ndermarrjen e dyte, do te punoni ne menyre te pavarur dhe ne kete menyre do te rrisni aftesite tuaja.

5-Fleksibiliteti:                 Program sipas kerkeses dhe llojit te individeve dhe aktiviteteve

6-Ushtrim Praktike.      Ne trajnim kursantet do te trajtojne situata praktike te cilat ndodhin cdo dite ne ambjentet e biznesit

7-Teste                                Procesi i zhvillimit te kursit testohet ne menyre te vazhueshme, nepermjet testeve

 

Format e kurseve online dhe ne zyre per programin Alpha Web Prodhim: