Alpha Web-Ofertë Trajnimi për Studentët

50% Zbritje Nivel Fillestar.

Kurse Online për Alpha Web.

Fillestarëve ju jepet mundsia për të filluar për të mësuar programin.

ALPHA WEB

Shënim: Në javen që vjen fillon klasa 1.Klasa ka te rregjistruar 1 persona. Jane të  lirë edhe 2 vende)


 

Rregjistrimet në periudhën

15 Dhjetor 2022-15 Janar 2023

do të përfitojne

50% zbritje për Nivelin Fillestar.

Klasat e vogla të kurseve kanë 2-3 individ, ku secili lidhet online nëpërmjet anydesk me kompjuterat e qendrës. Komunikimi me zë realizohet në skype ose whatsapp.


Rregjistrimet në sekretari nline ose në whatsapp:
www.trajnimiim.com
Në momentin e rregjistrimit përcaktoni edhe kohën e fillimit të trajnimit, pasi mund ta filloni atë brenda 6 muajve.