Alpha Web

Kursi per Alpha Web ofrohet online si edhe ne zyre.  Alpha Web eshte nje program per financat dhe kontabilitetin e firmave i përshtatshëm për: bizneset tregtare, prodhuese, ndërtim, shërbim, zyrat e kontabilitetit, bankat, ojf-të, ojq-të etj. Ai mund te perdoret nga te gjithe: Administratoret, Ekspertet Kontabel, Kontabilistet e Miratuar, Ekonomistet e firmave dhe ata te cilet studiojne ose kane perfunduar studimet. Modulet bazë: raporte, kontabiliteti, inventarë, blerje dhe shitje, klientë dhe furnitorë, arka dhe banka, prodhimi, aprovimet, amortizimi, qendrat e kostos, burimet njerëzore, transferimi. Shikoni funksionet kryesore te programit Alpha Web Business duke klikuar ketu.

ALPHA WEB BUSINESS

Kliko ketu per te hapur programin

 

Programi mund ne gjendet ne disa opsione :

Programi Alpha Web eshte i mundur ne dy variante:

 • Varianti 1: Programi 100% online duke i ruajtur te dhenat ne Google Cloud (Pagese vjetore per programin, Nuk ka kosto mirembajtje, Update automatik i raporteve, Suport online)
 • Varianti 2: Program i instalueshem ne serverin e firmes suaj (Databaza ruhet ne serverat tuaj, Instalim ne serverin tuaj, Kontrata vjetore per mirembajtje, Suport online)

 

KURSE ONLINE DHE ZYRE

Programi i kursit Alpha Web, shiko…

 

 

 • Nivelet e kurseve :         A1+A2+B1+B2+C1+C2.
 • Fillestaret:                        Per fillestaret rekomandohen te ndiqen te kater nivelet e para.
 • Koha e kursit:                 A1+A2+B1+B2 ofrohen (si afat kohor) per 35 ore, ne tre alternativa: 4 jave, 8 jave ose 12 jave.
 • Fleksibiliteti:                   Program sipas kerkeses dhe llojit te aktivitetit (per Ekspertet Kontabel, Kontabilistet &Ekonomistet )
 • Ushtrim Praktike.         Ne trajnim kursantet do te trajtojne situata praktike te cilat ndodhin cdo dite ne ambjentet e biznesit
 • Teste                                     Procesi i zhvillimit te kursit testohet ne menyre te vazhueshme, nepermjet testeve
 • Testimi Final.                  Testim ne perfundim te trajnimit. Testim zhvillohen pergjate  5 seancave.

SHENIM: Ne ofrojme trajnim per kerkesa specifike te biznesit.

Format e kurseve online dhe ne zyre per programin Alpha Web:

 • 1-Kurse te Dedikuar:                                      1 individe & 1 pedagoge, ne kohe reale
 • 2-Kurse ne Klasa te Vogla:                      2-4 individe & 1 pedagoge, ne kohe reale
 • 3-Kurse ne Klasa te Medha :                  5-10 individe&2 pedagoge, ju vetemesoni ne klasen online