ALPHA WEB-KLASA TË MËDHA

20% Zbritje.

Kursi Alpha Web Business në klasa të mëdha fillon në :

   • 15 Nëntor 2022
   • 17 Janar 2023
   • 21 Maj 2023
   • 15 Shtator 2023

Rregjistrohuni për fillimin e kursit përpara datës së parë dhe përfitoni zbritje maksimale. Ju mund ta filloni kursin edhe në një prej 3 datave të tjera, por rregjistrimi duhet të kryhet përpara datës së parë.

Në trajnim përfshihen këta element:

 • 1-Niveli i kursit. Nivel fillestar (A1+A2,B1+B2 ).
 • 2-Koha e trajnimit. Kursi përfshin një kohëzgjatje 9 javë
 • 3-Vende. Klasa ka 4-10 vende.
 • 4-Orari. 2 herë në javë/ nga 2 orë
 • 5-Pagesa. Pagesa realizohet në bank.Lëshohet faturë e fiskalizuar. Pasi jeni rregjistruar do t’ju dërgohet informacionn për pagesën.