Alpha Business

Kurset per Alpha Business ofrohen online dhe ne zyre. Ai eshte nje program per financat dhe kontabilitetin e firmave. Ai mund te perdoret nga te gjithe: Ekspertet Kontabel, Kontabilistet e Miratuar, Ekonomistet e firmave dhe ata te cilet studiojne ose kane perfunduar studimet. Programi mund ne gjendet ne disa opsione : Alpha Business-per bizneset e mesme dhe te medha, Alpha Buxhetor-per insitucionet, Alpha Start– per bizneset e vogla dhe te mesme si edhe Alpha Farmaci– i dedikuar per farmacite.

Program i instalueshem ne serverin e firmes suaj (Databaza ruhet ne serverat tuaj, Instalim ne serverin tuaj, Kontrata vjetore per mirembajtje, Suport online)

KURSE ONLINE DHE ZYRE

Programi i Kursit. Shiko…

  • Nivelet e kurseve :  A1+A2+B1+B2+C1+C2.
  • Per fillestaret rekomandohen te ndiqen te kater nivelet e para.
  • Nivelet A1+A2+B1+B2 ofrohen ne tre afate kohore: 4 jave, 6-8 jave ose 12 jave.
  • Program te  pershtatur sipas kerkeses. Rekomandohet per Ekspertet Kontabel, Kontabilistet dhe Ekonomistet e firmave
  • Alpha Business nuk shitet si program prej  1 Janar 2018, por ju sherbehet vetem klienteve ekzistues. Rekomandojme te shihni,te blini si edhe te trajnoheni per Alpha Web Business.

 

Format e kurseve online dhe ne zyre per Alpha Business:

  • 1-Kurse te Dedikuar :                  1 individe. Do te ofrohet si trajnim deri ne 31 Dhjetor 2019.

Prej 1 Janar-31 Korrik 2020 do te ofrohet trajnim vetem per  stafet e bizneseve ekzistuese te cilat e perdorin programin.

 

  • 2-Kurse te Pavarur :                 2-4 individe. Nuk ofrohet si trajnim prej 1 Janar 2019.
  • 3-Kurse ne Klasa te Medha:  5-10 individe. Nuk ofrohet si trajnim prej 1 Janar 2019.