TESTE FINALE

 

Ne perfundim te trajnimit ju do te keni nje testim final per njohurite e marra. Testi perbehet nga dy pjese:

a-Testimi praktik. Ju do te keni ne dispozicion nje ushtrim praktik.

Kerkohet zgjidhja e tij ne program duke synuar perseritje, praktikimin tuaj dhe nxjerrjen e raporteve. Rekomandohet qe perpara fillimit te tij te keni shfletuar shenimet e mbajtura nga Ju. Testimi synon qe Ju te zhvilloni ushtrimin permbledhes dhe te konsolidoni njohurite tuaja. Ai zgjat rreth 4-6 ore, mund te zhvillohet ne disa seanca dhe ju mundeson te shikoni praktikimin dhe raportimin e dosjes finale te nje ndermarrje.

b-Testimi teorik. Nepermjet pyetjeve te ndryshme me alternativa do te maten njohurite tuaja. Te dy testimet jane pjese e vleresimit te njohurive tuaja

 

Model testi shiko

 

Model testi shiko

 

  • Alpha Business,shiko…

Model testi shiko

 

 

Testet e cdo kursi do te jene aktive dhe do tju vendosen ne dispozicion pergjate trajnimit.