ALPHA WEB-SOFTWARE

1. PAKETAT ALPHA WEB

Alpha është sistem i plotë financiar për bizneset me një ose shumë degë. Ky sistem përfshin të gjitha funksionet e një biznesi të vogël, por është ndërtuar veçanërisht për menaxhimin e bizneseve më komplekse. Ai ofron një pamje të plotë të ndërmarrjes që ju ndihmon të merrni vendimet me efikase.

Alpha është i ndërtuar tërësisht në teknologjinë Google Cloud, platforma më e avancuar për ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave. Me Alpha mund të punoni nga kudo ku ka internet duke lehtësuar komunikimin me njësitë në largësi. Punon me çdo sistem operativ (Windows, Macintosh, Linux), madje edhe nga një pajisje tablet apo smartphone.

Alpha punon me planin aktual të llogarive kontabël mbështetur në SKK, i cili përditësohet çdo herë që ka ndryshime në legjislacion. Sistemi gjeneron Bilancin kontabël PASH, Cash Flow, etj. Kontabilistët dhe financierët mund të punojnë në disa ndërmarrje njëkohësisht, pa asnjë kufizim apo përplasje të dhënash.

Në Alpha, përdoruesi administrator mund të përcaktojë rolet dhe detyrat e çdo përdoruesi në program. Gjithashtu, mund të kontrollojë në çdo kohë dokumentet e regjistruara nga çdo përdorues (të cilat arkivohen), orarin e hyrjes/daljes nga sistemi dhe IP-në e kompjuterit nga i cili ka punuar.

Azhurnimi i versionit të ri të sistemit realizohet në mënyrë automatike online. Alpha pasurohet me funksione të reja dhe permirësime sipas kërkesave të klientëve. Këto të reja klientët tanë i përfitojnë automatikisht në sistemin e tyre aktual, pa asnjë pagesë shtesë.

 

2.PROGRAMI ALPHA WEB

Njihuni me programin dhe provoni falas, perpara se te vendosni per te blere programin

Alpha Web

kliko ketu per te hapur softwerin

Organizata: ilirjan

Perdoruesi: studentet

Fjalekalimi: studentet

3. HELP DESK

Kliko ketu per tu lidhur me HELP DESK

4. KUSHTET E SHERBIMIT.

Kliko ketu per te lexuar kushtet e sherbimit per programet Alpha Web.

 

5.KOMUNIKIMI ME I.M.B.

Per te komunikuar me I.M.B. klikoni ketu dhe perdorni njeren prej menyrave te treguara.

 

6. PARTNERET E AUTORIZUAR TE  I.M.B

Njihuni me partneret e I.M.B  duke klikuar ketu…

7. HISTORIK PER I.M.B

Instituti i Modelimeve në Biznes

Në vitin 1991, tre pedagogë të informatikës në Universitetin e Tiranës krijuan një shoqëri (sh.p.k.), aktiviteti i së cilës u përqëndrua në prodhimin e  programeve kompjuterike. Ajo u rrit shpejt në treg, duke u zgjeruar me pedagogë, specialistë e studentë të talentuar. Programet e saj u shtrinë në disa drejtime. Pas disa vitesh, kjo shoqëri u shpërbë në tre shoqëri (sh.p.k.) të  tjera, ku drejtimin e aktivitetit të saj kryesor e trashëgoi IMB.

Instituti i Modelimeve në Biznes (IMB), më 1997, u prezantua për herë të parë në treg me programin “Kontabiliteti Alpha”. Në vijim, IMB zhvilloi një seri programesh financiare, sipas kërkesave të tregut. Sot, këto programe kanë konvergjuar në sistemin financiar Alpha, i cili është produkti kryesor i kompanisë.

IMB aktualisht është kompania “Software House” më e madhe në Shqipëri në fushën e sistemeve financiare për administrimin e bizneseve dhe enteve publike, dhe për pozicionin e saj në treg.

Shërbimi ndaj klientëve, është qëllimi kryesor i punës së IMB-së. Çdo ditë ofrohet përkujdesje për klientët në zhvillimin dhe përmirësimin e funksioneve të sistemit, sipas kërkesave të tregut dhe ndryshimeve të legjislacionit. Suporti ofrohet 24 orë pa ndërprerje.

IMB-ja është shtrirë edhe jashtë Shqipërisë, veçanërisht në Kosovë. Që prej vitit 2006 IMB-ja është partner i MESONIC Business Software dhe ofron e implementon programe ERP WINLine për ndërmarrjet me kompleksitet të lartë.

Me Institutin e Modelimeve në Biznes si partnerin tuaj, ju u bashkoheni mbi 6.000 ndërmarrjeve në vend dhe më gjerë, të cilat mbështeten në programin Alpha.