SOFTWARE

Shkarkoni Falas per qellime te perdorimit personal programe te ndryshem. Ne kete menyre ju do te hidhni hapat e pare ne njohjen e programeve perkates. Per pyetje te ndryshme ose kerkesa specifike komuniko online.

 

1. ALPHA WEB.

Ushtrohuni Falas ne menyre te pavarur per programet Alpha Web. Kliko ketu…

Organizata: ilirjan

Perdorues: studentet

Fjalekalim: studentet

Per trajnime te dedikuar ose ne klasa duhet te rregjistroheni dhe te ndiqni kurset perkatese.

 

2. Software Remote & Video Call

a-Shkarko Anydesk, kliko ketu

b-Team viewer, kliko ketu

c-Zoom, kliko ketu

d-Meet, kliko ketu

 

 

3.RAPORTE

Shkarkoni falas raporte te ndryshme, te cilat mund tju ndihmojne ne permiresimin e njohurive tuaja.

 1. Plani Kontabel, per Alpha Web Business. Shkarko ketu
 2. Bilanci Kontabel. Shkarko ketu
 3. Bilanci Vertetues, Shkarko ketu
 4. PASH, format 1. Shkarko ketu
 5. PASH, format 2. Shkarko ketu
 6. Libri i Madh. Shkarko ketu
 7. Gjendja e Llogarive. Shkarko ketu
 8. Libri i blerjeve 2019. Shkarko ketu
 9. Libri i blerjeve Kosove 2015.Shkarko ketu
 10. Libri i shitjeve 2019. Shkarko ketu
 11. Libri i shitjeve Kosove 2015. Shkarko ketu
 12. Deklarimi i TVSH, Shkarko ketu
 13. Raport i shitjeve, permbledhese. Shkarko ketu
 14. Raporti i blerjeve, permbledhese. Shkarko ketu
 15. Marzhi i shitjeve. Shkarko ketu
 16. Rregjistri analitik i blerjeve. Shkarko ketu
 17. Raporti analitik i shitjeve. Shkarko ketu
 18. Kartela e llogarive. Shkarko ketu
 19. Kartela e artikujve te shitur. Shkarko ketu
 20. PASH sipas muajve. Shkarko ketu
 21. Cash Flow. Shkarko ketu
 22. Levizja e AQT. Shkarko ketu
 23. Rregjistri analitik,importet. Shkarko ketu
 24. Formulari i deklarimit dhe pageses se tatim fitimit. Shkarko ketu
 25. Formular i pageses se kontributeve. Shkarko ketu
 26. Listepagesa e sigurimeve shoqerore . Shkarko ketu Pla
 27. Shitje Analitike, kliko ketu
 28. Ditari i kontabilitetit, kliko ketubel, per Financa 5. Shkarko ketu