MIREMBAJTJE MONITORUESE

Nepermjet perdorimit te softwareve firmat synojne te ndertojne sistemin e brendshem i cili bashkevepron me te tretet, duke marre dhe dhene prej tyre. Ne rregjistrimet e perditeshme ka plot sfida me te cilat perballen ekonomistet dhe kontabilistet e firmave.

ONLINE NE CDO QYTET

 

Shërbime shtesë, monitoruese.

  • 1-Monitorim periodik të regjistrimeve në ambiente të ndryshmë: kontabilitet, inventar, ditar analitik, etj.
  • 2-Udhëzime për korrigjimin e parregullsive dhe diferencave.
  • 3-Konfigurimin e shtesave apo modifikimeve të ndryshme me ndihmën e stafit administrativ.