IMPLEMENTIM I PLOTE

Se bashku me parnteret tane,

ne i pergjigjemi bizneseve dhe institucioneve ne procesin e implementimit te programeve.

 

IMPLEMENTIM I PLOTE

Përfshin asistencën fillestare si edhe:

 • 1-Analizë biznesi për përshtatje optimale të programit.

  • a-Userat e nevojshem
  • b-Ndermarrjet
  • c-Zgjedhje e programit te duhur per biznesin
 • 2-Konfigurimin e plotë të programit: detyrat, skemat kontabël, raportet.

  • a-Shitesit
  • b-Arka
  • c-Magazina
  • d-Administratoret
  • e-Konsulentet e jashtem
  • f-Kontrolli
 • 3-Kostumizimin e të gjitha ambjenteve të regjistrimit, të çeljeve etj.

  • a-Ambjentet e blerjes
  • b-Faturat e shitjes
 • 4-Trajnim të plotë dhe të avancuar të stafit.

  • a-Detajimet
  • b-Data e skadences
  • c-Serite
  • d-Importet per farmacite dhe depot farmaceutike

 

KERKO  IMPLEMENTIM

1.HELP DESK

2.SEKRETARIA ONLINE