ASISTENCE PER KURSANTET

Bashkepunimi me kursantet vazhdon edhe pasi ata te kene perfunduar trajnimet perkatese. Ne ju ofrojme keshillime dhe asistence te vazhdueshme per punet dhe bizneset ku ata do te operojne.

EKONOMISTEVE,KONTABILISTEVE DHE ADMINISTRATOREVE

Administratoret,Kontabilistet  dhe Ekonomistet e bizneseve ne i suportojme per:

  • 1- Keshillim dhe asistence per programin te cilin do te implementojne ne biznes.
  • 2- Asistence per rregjistrime te ndryshme sipas standarteve
  • 3- Keshillim per implementin e programit
  • 4- Keshillim per zgjedhjen e paisjeve hardware

 

KURSANTEVE TE CILET JANE FILLESTAR 

Kursanteve ju ofrohet suport ne disa drejtime:

1-Ne perfundim te kursit ju prezantojme ofertat aktuale te punes

2-Suport ne vendin e punes

 

KERKO  ASISTENCE

1.HELP DESK

2.SEKRETARIA ONLINE