ASISTENCE ONLINE PER BLERESIT

Sherbimi i asistences online ofrohet per te gjitheperdoruesit e programeve Alpha Web,ProDream dhe MobiPos.

Ne ju japim asistence online ne cdo qytet te Shqiperise,  duke synuar rritjen e performances suaj dhe te aktiviteteve tuaja.

Bleresit e programeve e kane asistencen te perfshire ne abonimin vjetor per programin. Kerko asistence online direkt tek IMB-ja duke klikuar ketu.

Tarifimi eshte vetem per kerkesa shtese tek “Trajnimi Im”, jashte kerkesave drejtuar tek I.M.B-se.

 • 1-Udhëzime për korrigjimin e parregullsive dhe diferencave.
 • 2-Konfigurimin e shtesave apo modifikimeve të ndryshme me ndihmën e stafit administrativ.
 • 3-Shtesa dhe modifikime të funksioneve dhe moduleve.
 • 4-Trajnime shtesë per probleme specifike.
 • 5-Konsulenc per implementimin e programeve kompjuterike ne ndermarrje private dhe publike.

 

 • 6- Menaxhim projektesh te teknologjise se informacionit.
  • 6.1 Instalim i kases fiskale
  • 6.2 Lidhje me printerin
  • 6.3 Fature elektronike
  • 6.4 Numer automatik dokumenti
  • 6.5 Numer serial i fatures shitjes
  • 6.6 Perdorim programi per usera specifik
  • 6.7 Perdorim programi nga ekonomistet

 

 • 7-Konfigurimin e plotë të programit: detyrat, skemat kontabël, raportet.
  • 7.1 Shitesit
  • 7.2 Arka
  • 7.3 Magazina
  • 7.4 Administratoret
  • 7.5 Konsulentet e jashtem
  • 7.6 Kontrolli

 

 • 8-Kostumizimin e të gjitha ambjenteve të regjistrimit, të çeljeve etj.
  • 8.1 Ambjentet e blerjes
  • 8.2 Faturat e shitjes

 

 • 9-Trajnim të plotë dhe të avancuar të stafit.
  • 9.1 Detajimet
  • 9.2 Data e skadences
  • 9.3 Serite
  • 9.4 Importet per farmacite dhe depot farmaceutike

KERKO ASISTENCE

TRAJNIMI IM

 

1.HELP DESK

2.SEKRETARIA ONLINE

 

 

 

Si ofrohet Asistenca Online?

 • Nepermjet video dhe materiale sqaruese per problemin tuaj, eshte  Free dhe eshte pjese e abonimit vjetor te perdoruesve te programit.
 • Lidhje remote nepermjet Anydesk ose TeamViewer. Me pagese, sipas oreve te zgjidhjes se problemit.
 • Video Call nepermjet Zoom ose Meet. Me pagese, sipas oreve te zgjidhjes se problemit.

Procedura:

 • Planifikohen oret e asistences
 • Faturimi realizohet ne ore pune ose sipas kontratave perkatese te rakorduara midis paleve
 • Pagesa realizohet nepermjet bankes.