SHERBIME SHTESE

Ne ditet e sotme perdorimi i softwareve per bizneset eshte nje domosdoshmeri. Nepermjet perdorimit te softwarit , bizneset do te mund te manaxhojne me mire marredheniet me te tretet dhe do te permiresojne proceset e tyre te punes.

Zgjedhja e programit perkates eshte nje sfide, e cila duhet te kalohet pasi eshte realizuar nje analize e kujdesshme e biznesit tuaj. Analiza eshte e nevojshme pavaresisht madhesise se biznesit.

 

NE JU NDIHMOJME NE ANALIZEN E BIZNESIT TUAJ

 

Shërbime shtesë sipas kërkesave të përdoruesve.

  • 1-Shtesa dhe modifikime të funksioneve dhe moduleve.
  • 2-Trajnime shtesë per probleme specifike.
  • 3-Konfigurimi i raporteve specifike sipas kërkesave.
  • 4-Asistenc online.
  • 5-Perpunim i te dhenave.
  • 6-Konsulenc per implementimin e programeve kompjuterike ne ndermarrje private dhe publike.
  • 7- Menaxhim projektesh te teknologjise se informacionit.